SPOTTERY TIETOSUOJAPOLITIIKKA

Ole hyvä ja lue tämä tietosuojapolitiikka huolellisesti, sillä se sisältää oikeuksiasi, oikeussuojakeinojasi ja velvollisuuksiasi koskevaa tärkeää tietoa.

Käyttämällä Sivustoa tai Mobiilisovellusta hyväksyt tämän tietosuojapolitiikan. Mikäli et hyväksy, älä käytä Sivustoa, Mobiilisovellusta tai niillä tarjottua palvelua.

1. YLEISET EHDOT

Spotteryn yksityisyysehtoja (jäljempänä “Tietosuojapolitiikka”) sovelletaan verkkosivuihin www.spottery.io, mukaan lukien asiaankuuluviin alasivustoihin, (jäljempänä ”Sivusto”), Mobiilisovellukseen Spottery (Jäljempänä ”Mobiilisovellus”) sekä niihin liittyvään Palveluun ja Alustaan. Sivuston, Mobiilisovelluksen ja Palvelun tarjoaa ja omistaa Witrafi Oy (jäljempänä Witrafi, ”me” tai ”meidän”), yhtiö y-tunnuksella 2558322-2, jonka osoite on Lapinlahdenkatu 16, 00180, Helsinki ja sen lisenssinantajat.

Käyttämällä Sivustoa, Mobiilisovellusta tai Palvelua ymmärrät ja sitoudut siihen, että niiden käyttöösi sovelletaan Spottery-palvelun Käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”), joihin tämä Tietosuojapolitiikka sisältyy, ja jotka muodostavat sinun ja Witrafin Oy:n välille oikeudellisesti sitovan sopimuksen (jäljempänä ”Sopimus”). Huomaathan, että käyttämällä Sivustoa, Mobiilisovellusta tai Palvelua sitoudut Käyttöehtoihin ja toimimaan niiden mukaisesti riippumatta siitä rekisteröidytkö Jäseneksi.

Tämä Tietosuojapolitiikka on erottamaton osa Käyttöehtoja eikä sitä tule tulkita Käyttöehdoista erillisenä. Mikäli et löydä jotakin keskeistä tietoa tästä Tietosuojapolitiikasta, niin ole hyvä ja katso Käyttöehdoistamme. Kaikkia ehtoja, määritelmiä ja selvennyksiä, jotka ovat tämän Tietosuojapolitiikan sijasta esitettyinä Käyttöehdoissa, tulee soveltaa, kuten ne olisivat esitetty tässä.

Mikäli et hyväksy jotain tämän Tietosuojapolitiikan kohtaa, emme voi tarjota Palvelua sinulle, ja sinun tulee lopettaa Sivuston, Mobiilisovelluksen ja Alustan käyttö sekä poistaa mahdollinen Spottery-tilisi.

Huomaathan, että tätä Tietosuojapolitiikkaa voidaan muuttaa aika ajoin Käyttöehtojen mukaisesti.

2. MÄÄRITELMÄT

Käyttöehdoissa esitettyjen määritelmien lisäksi tähän Tietosuojapolitiikkaan sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a) “Yhdistetyt Tiedot” tarkoittaa kaikkia käyttäjiämme tai tiettyjä ryhmiä tai luokkia koskevaa informaatiota, jonka yhdistämme siten, ettei tiedon kohde ole enää yksilöitävissä.

b) “Rekisterinpitäjä” tarkoittaa Witrafia, joka on Henkilötietojen käsittelystä ja keruusta vastuussa oleva yhtiö.

c) “Tiedon kohde” tarkoittaa tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä, joka voidaan suorasti tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, ajoneuvoon liittyvien tietojen, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.

d) “Kolmannet osapuolet” tarkoittaa yhtiöitä tai luonnollisia henkilöitä, jotka eivät liity Witrafiin määräosaisen yhteisomistusoikeuden tai määräysvallan kautta, sekä kaikkia muita erillisiä henkilöitä ja yhteisöjä.

e) “Henkilötieto” tarkoittaa tiedon kohteeseen liittyvää tietoa.

f)  “Alusta” tarkoittaa Sivustolle, Mobiilisovellukseen ja Palveluun sisällytettyä verkkoalustaa,

g)    “Käsittely” tarkoittaa toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.

3. MITEN KERÄÄMME HENKILÖTIETOJA

Ensinäkin keräämme henkilötietoja, jotka olet itse asettanut / saattanut saatavillemme käyttäessäsi Sivustoamme, Mobiilisovellustamme tai Palveluamme, kuten tietoja, jotka ilmenevät täyttäessäsi lomakkeita Sivustolla, Mobiilisovelluksella tai Alustalla, maksaessasi Pysäköintipaikasta, varatessasi tai maksaessasi mitä tahansa muita mahdollisesti tarjolla olevia liitännäispalveluita, julkaistessasi kommentteja tai arvosteluja, kommunikoidessasi muiden käyttäjien tai meidän kanssamme taikka linkittäessäsi kolmannen osapuolen (esim. Facebook) sivustolla olevan tilisi Spottery-tiliisi, jolloin saamme kolmannelle osapuolelle antamasi henkilötiedot asianomaiselle sivustolle tekemien asetuksiesi ja antamasi luvan sallimassa laajuudessa.

Toisekseen saamme henkilötietoja Sivuston, Mobiilisovelluksen tai Alustan käytöstäsi, kuten matkapuhelintietoja, kirjautumistietoja, evästeitä ja muita seurantateknologioihin liittyviä tietoja sekä Kolmansien osapuolten liitännäisiin liittyviä tietoja.

Tällaisten seurantateknologioiden, kuten evästeiden, käyttäminen auttaa meitä palvelumme tarjoamisessa. Käyttämällä sivustomme palvelua hyväksyt evästeiden ja muiden seurantateknologioiden käytön selaimellasi.

4. MITÄ HENKILÖTIETOJA KERÄÄMME

Keräämme ainoastaan tietoja, joita olette itse syöttäneet palveluumme erilaisten lomakkeiden kautta, jotka löytyvät Sivuiltamme tai Mobiilisovelluksestamme. Keräämme näiden kautta seuraavat henkilötiedot:

Nimi, osoite, ajoneuvon rekisterinumero, sähköpostiosoite, laskutustiedot, puhelinnumero, maksukortin neljä viimeistä numeroa (mikäli käytät maksutapana maksukorttia) ja muut asiakkaan syöttämät henkilötiedoiksi luokiteltavat tiedot.

5. MIKSI KERÄÄMME HENKILÖTIETOJA

Keräämme henkilötietoja ainoastaan sen vuoksi, että voimme tuottaa asiakkaillemme palveluitamme, kommunikoidaksemme asiakkaidemme kanssa ja voidaksemme palvella heitä asiakaspalvelutilanteissa, sekä täyttääksemme oikeudelliset velvollisuutemme.

6. MITEN KÄYTÄMME HENKILÖTIETOJA

Käytämme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

(a) tehdäksemme Palvelun käyttämisen sinulle mahdolliseksi;

(b) operoidaksemme, suojataksemme, kehittääksemme ja tehostaaksemme käyttäjiemme käyttäjäkokemusta (toisin sanoen Palvelua, Mobiilisovellusta ja Alustaa) sekä liiketoimintaamme, mitä varten voimme muun muassa suorittaa analyyseja, tehdä tutkimusta, personoida tai muutoin räätälöidä käyttäjäkokemustasi;

(c) luodaksemme ja ylläpitääksemme tietoturvattua ja tietosuojattua ympäristöä Sivuilla, Mobiilisovelluksessa, Alustalla ja Palvelussa, muun muassa riskiarvioita suorittamalla sekä olemassa olevien ja mahdollisten rikkomusten, väärinkäytösten, hyökkäysten ja muiden ei-toivottujen toimien, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa sinulle tai meille, ehkäisemiseksi ja torjumiseksi tarvittavin toimenpitein;

(d) tarjotaksemme asiakaspalvelua sekä lähettääksemme sinulle viestejä, muistutuksia, teknisiä tiedotteita, päivityksiä, Sivustoon, Mobiilisovellukseen, Palveluun ja Alustaan liittyviä hälytysviestejä ja pyytämääsi informaatiota;

(e) lähettääksemme sinulle informaatiota, jonka katsomme kiinnostavan sinua, kuten uusia ominaisuuksia ja muita palveluun liittyvää tietoa, sekä mikäli asiakas on näitä halukas Mobiilisovelluksessa tai Sivustolla tehtyjen valintojen mukaan vastaanottamaan, myös markkinointiin ja myynnin edistämiseen liittyviä tietoja ohjausohjelmia, palkintoja, mielipidekyselyitä, arvontoja, kilpailuja, muita myynninedistämistoimintoja tai tapahtumia ja muita vastaavia viestejä. Voit peruuttaa tällaisten viestien tilaamisen ja lopettaa niiden vastaanottamisen Spottery-tilisi asetuksissa tai pyytämällä sitä Witrafilta. Huomaathan, että rekisteröitymällä Jäseneksi annat nimenomaisen suostumuksesi siihen, että Witrafi käsittelee Henkilötietojasi sähköiseen suoramarkkinointiin tietoyhteiskuntakaaren (917/2014 muutoksineen) 200 §:n mukaisesti;

(f) hallinnoidaksemme Witrafin tai yhteistyökumppaneidemme rahoittamia tai hoitamia ohjausohjelmia, palkintoja, mielipidekyselyitä, arvontoja, kilpailuja, muita myynninedistämistoimintoja, tapahtumia tai muita vastaavia viestejä, mikäli asiakas on näitä halukas Mobiilisovelluksessa tai Sivustolla tehtyjen valintojen mukaan vastaanottamaan; ja

(g) täyttääksemme oikeudelliset velvollisuutemme, ratkaistaksemme mitkä tahansa meidän ja kenen tahansa käyttäjämme välillä mahdollisesti syntyvät erimielisyydet sekä toimeenpannaksemme kolmansien osapuolten kanssa solmimamme sopimukset.

(h) Säilytämme ja käytämme henkilötietojanne koko asiakkuutenne ajan. Kun asiakkuutenne päättyy, poistamme henkilötietonne järjestelmästä.

7. KENELLE JA MIKSI JAAMME HENKILÖTIETOJA

Jaamme henkilötietoja ainoastaan välttämättömissä tapauksissa, kuten asiakaspalvelutarkoituksissa, kehittääksemme palveluitamme ja täyttääksemme oikeudelliset velvollisuutemme. Lähtökohtaisesti jaamme tietoja ainoastaan seuraavien tahojen kanssa:

-       Viranomaisten pyynnöstä, täyttääksemme oikeudelliset velvollisuutemme

8. MITEN SUOJAAMME HENKILÖTIETOJA

Teemme parhaamme sekä toteutamme ja päivitämme jatkuvasti toimiamme suojataksemme henkilötietojasi luvattomalta käytöltä, tuhoamiselta tai muuttamiselta. Toimimme yhteistyössä viranomaisten ja yhteistyökumppaneidemme kanssa taataksemme sinulle sovellettavien lakien mukaisen tietosuojan. Tästä huolimatta sinun tulee muistaa, että internetissä mikään tieto ei ole täysin luotettavaa ja turvassa.

Huomaathan, että emme voi hallita muita verkkosivustoja kuin Sivustoa, vaikka Sivustomme, Mobiilisovelluksemme tai Alustamme voivat sisältää linkin tällaiselle sivustolle. Nämä muut verkkosivustot voivat käyttää laitteellasi omia evästeitään, verkkojäljitteitään tai muita tiedostoja, tai kerätä ja pyytää sinulta Henkilötietoja omien Henkilötietojen keräämistä, käyttöä ja luovuttamista koskevien sääntöjensä nojalla. Sinun tulee lukea kaikki asiaankuuluvat ehdot ja käytännöt ennen kuin menet tällaiselle sivustolle. Älä mene tai käytä verkkosivua, johon et luota tai et hyväksy yksityisyyteesi liittyvää sisältöä.

9. OIKEUDET JA VALITUKSET

Voit tarkastella, päivittää, korjata tai poistaa henkilötietosi kirjautumalla Spottery-tilillesi ja soveltuvin osin muokkaamalla tarjoamiasi käyttäjäsisältöjä ja muita tietoja. Halutessasi sinulla on myös oikeus tulla täysin unohdetuksi taholtamme, mutta muistathan ystävällisesti, että siinä tapauksessa menetettyjä tietoja ei voida palauttaa. Huomaathan, että henkilötietojen poistaminen ei ulotu niistä luotuihin tai johdettuihin yhdistettyihin tietoihin. Sinulla on oikeus pyytää meiltä keräämämme henkilötiedot saatavillesi. Sinulla on oikeus kieltää meiltä henkilötietojesi käsittely. Sinulla on oikeus pyytää korjauksia virheellisiin henkilötietoihisi. Sinulla on oikeus saada ilmoitus, kun tietojasi on poistettu tai muokattu haluamillasi tavoilla. Sinulla on oikeus saada tietosi itsellesi helposti käsiteltävässä muodossa.

Sinulla on asiakkaana oikeus pyytää rajoitusta henkilötietojesi käsittelyyn, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

(a) Henkilötietosi ovet virheelliset ja haluat, että ne korjataan tai tietojen oikeellisuus tarkistetaan

(b) Henkilötietojasi käsitellään väärin ja poistamisen sijaan haluat rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä

(c) Witrafi ei tarvitse henkilötietojasi enää esimerkiksi asiakkuuden päättymisen vuoksi, mutta asiakkaana yhä tarvitset tietoja esimerkiksi oikeudellisiin tai muihin viranomaistoimenpiteisiin

(d) Jos haluat kieltää henkilötietojesi käsittelyn, mutta et halua poistaa niitä

Sinulla on oikeus olla olematta kohteena automaattisen prosessin tekemille päätöksille, kuten profiloinnin kohteeksi, jotka vaikuttaa merkittävästi sinuun, paitsi tilanteissa, joissa:

a) Automaattisia päätöksiä tarvitaan sinun ja Palvelun välisen sopimuksen täytäntöönpanoon

b) Päätös on sallittu Suomen valtion asettamien lakien mukaan, jotka ottavat myös huomioon tarvittavat menetelmät sinun oikeuksien, vapauksien ja muiden etujen suojelemiseksi

c) Päätös perustuu asiakkaan selkeään suostumukseen

Asiakkaana teillä on oikeus tehdä valitus tietojenne käytöstä meille. Pyydämme siinä tapauksessa olemaan meihin yhteydessä kohdan 10 yhteystietojen avulla.

10. MITEN VOIT OLLA MEIHIN YHTEYDESSÄ

Tätä Tietosuojapolitiikkaa koskevat mahdolliset tiedustelut, valitukset ja ilmoitukset tulee toimittaa sähköpostiosoitteeseen info@witrafi.com

Helsingissä 4.7.2018

Spottery on Witrafi Oy:n tuottama palvelu.

Käy myös katsastamassa muut palvelumme, Rent-a-Park ja Magee

Terms and Conditions Privacy Policy

© 2018, Witrafi Oy